Archives du mot-clé vọng cổ 123456 dây xề

Vọng cổ 1,2,3,4,5 6 (dây xề). Văn Hải độc tấu đàn guitar

Vọng cổ 1,2,3,4,5 6 (dây xề). Văn Hải độc tấu đàn guitar

Published on Feb 5, 2015

Vọng cổ 1,2,3,4,5 6 (dây xề). Văn Hải độc tấu đàn guitar
trích trong DVD học đàn cổ nhạc của nhạc sĩ Văn Hải, xem thêm những bản đờn khác: http://goo.gl/94HaPH