Archives du mot-clé tình bạn với phạm duy năm 2013

Art of Đờn ca tài tử music and song in southern Viet Nam – vo –

Art of Đờn ca tài tử music and song in southern Viet Nam – vo –

Ajoutée le 5 déc. 2013

UNESCO: Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity – 2013
URL: http://www.unesco.org/culture/ich/RL/…
Description: Performed at festivals, death anniversary rituals and celebrations, Đờn ca tài tử is a musical art that evokes the people’s life and work on the land and rivers of southern Viet Nam. Instrumentalists and singers express their feelings by improvising, ornamenting and varying the ‘skeletal melody’ and main rhythmic patterns of these pieces, based on twenty principal songs and seventy-two classical songs. Đờn ca tài tử is handed down through oral transmission, based on imitation, from master to student.
Country(ies): Viet Nam
© 2011 by Vietnamese Institute for Musicology
Duration: 00:10:04 – Support: DVD (0073300004)

Trần Văn Khê nói về tình bạn với Phạm Duy hồi năm 2013

Trần Văn Khê nói về tình bạn với Phạm Duy hồi năm 2013

Published on Jun 30, 2015

Giáo sư Trần Văn Khê trả lời phỏng vấn BBC hồi đầu năm 2013 sau khi Phạm Duy, một trong những bạn thân của ông, qua đời. Nay cả hai cây đại thụ trong nền âm nhạc Việt Nam đều đã không còn nhưng mong muốn của họ về chuyện được cấp phép phát hành những bản nhạc sáng tác nhiều năm về trước vẫn không thành. Trong lần trả lời phỏng vấn Nguyễn Hùng của BBC sau khi Phạm Duy mất hồi đầu năm 2013, Giáo sư Trần Văn Khê vẫn mong mỏi thấy ngày trường ca Mẹ Việt Nam của Phạm Duy sẽ được cho phép phát hành chính thức ở Việt Nam. Tuy nhiên bài này cùng bài Lồng vàng và chim xanh do chính Trần Văn Khê sáng tác cho tới giờ vẫn chưa được cấp phép. Cùng chung số phận là Hờn sông Gianh của Lưu Hữu Phước, Lịch sử loài người và Biển sau giông tố đều của Lê Thương. Lưu Hữu Phước và Lê Thương là hai bạn tâm giao khác của cố Giáo sư Trần Văn Khê.