Archives du mot-clé then tày bắc kạn đặc sắc bài « na rì vằn nảy » thiếu nhi trình bày

Then Tày Bắc Kạn Đặc Sắc Bài « Na Rì Vằn Nảy » Thiếu Nhi Trình Bày

Then Tày Bắc Kạn Đặc Sắc Bài « Na Rì Vằn Nảy » Thiếu Nhi Trình Bày

Ajoutée le 11 mars 2015

Then tày là một di sản của dân tộc, mong các bạn ủng hộ kênh. xin cảm ơn
Bài Hát Then Tày Bắc Kạn Do các em thiếu nhi trình bày thật hay và đặc sắc.