Archives du mot-clé tây thi lớp 1

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo độc tấu đàn Tranh bản Tây Thi, lớp 1 với phần giới thiệu của nghệ sỹ Bạch Tuyết.

Nhạc sư Vĩnh Bảo độc tấu đàn tranh Tây Thi (lớp 1)

Published on Jul 7, 2015

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo độc tấu đàn Tranh bản Tây Thi, lớp 1 với phần giới thiệu của nghệ sỹ Bạch Tuyết.