Archives du mot-clé phần 5

Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 5

Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 5

Mise en ligne le 5 févr. 2010

Nhạc sư Vĩnh Bảo trình bày nhạc đàn tài tử miền Nam tại trung tâm Trần văn Khê, Saigon, 19 tháng 1, 2010

Master Vĩnh Bảo presented the beauty of the Đàn Tài Tử miền Nam (Music of the Amateurs of south Vietnam) at the Center TRAN VAN KHE , in Saigon (Ho chi Minh city), Vietnam, on Tuesday 19 january 2010

Filmed by Khánh Vân