Archives du mot-clé những bài hát chầu văn hay nhất của khắc tư – trọng quỳnh phần 2

Những Bài Hát Chầu Văn Hay Nhất Của Khắc Tư – Trọng Quỳnh Phần 2

Những Bài Hát Chầu Văn Hay Nhất Của Khắc Tư – Trọng Quỳnh Phần 2

Published on Feb 15, 2014

Những Bài Hát Chầu Văn Hay Nhất Của Khắc Tư – Trọng Quỳnh Phần 2:
1. Văn Ông Hoàng Bơ
2. Văn Ông Hoàng Bảy
3. Văn Ông Hoàng Mười
4. Văn Cô Đôi Cam Đường
5. Văn Cô Bơ
6. Văn Cô Chín
7. Văn Cô Suối Ngang
8. Văn Cậu Quận