Archives du mot-clé nghệ sĩ thăm gs trần văn khê mừng ông vượt qua cơn bạo bệnh tháng 5 2013

Các nghệ sĩ thăm GS-TS Trần Văn Khê, mừng ông vượt qua cơn bạo bệnh – tháng 6/2013

Các nghệ sĩ thăm GS-TS Trần Văn Khê, mừng ông vượt qua cơn bạo bệnh – tháng 6/2013

Ajoutée le 23 juin 2015

Ccá nghệ sĩ Thanh Bạch, Giang Kim, Cẩm Tú, Tòng Sơn… đến thăm GS Trần Văn Khê tại nhà riêng của ông. Anh chị em chúng tôi đến chúc bác sức khỏe, cùng trò chuyện và hát múa, đem lời ca tiếng hát cung đàn cho bác vui… ở tuổi 93.