Archives du mot-clé ngẫu hứng kìm muỗng

Cha con GS-TS Trần Văn Khê hòa đàn ngẫu hứng 2014

 

Cha con GS-TS Trần Văn Khê hòa đàn ngẫu hứng 2014

Ajoutée le 19 mai 2014

GSTS Trần Văn Khê gảy đàn kìm tương tác ngẫu hứng cùng GS-TS Trần Quang Hải « Vua muỗng »
NSUT Phạm Thúy Hoan gõ song lan
Chương trình tại tư gia GS Trần Văn Khê ngày 17/5/2014

Filmed by NGỌC HÂN