Archives du mot-clé music festival in budapest

PHOTOS TRẦN VĂN KHÊ 1949 /BUDAPEST , HUNGARY

tvk budapest 1949 2

tvk budapest 1949 1

TVK dự đại nhạc hội Budapest 25.08.1948 lãnh giải nhì , Việt Báo

tvk trên đường sang Hongrie ghé Thụy sĩ 1949

TRẦN VĂN KHÊ trên đường đi Thụy Sĩ và Hung Gia lợi (Hungary) để tham dự lễ hội âm nhạc tại Budapest, tháng 8 năm 1949

Hình trên báo VIỆT BÁO với bài tường thuật của Trần Văn Khê

Some pics showed Trần Văn Khê on the road to Hungary to participate in the Music Festival in Budapest in 1949 . He gained the 2nd prize for his performance of 2 stringed fiddle (đờn cò) and 16 stringed zither (đờn tranh)