Archives du mot-clé lên đồng giá tam tòa thánh mẫu

Lên đồng giá Tam Tòa Thánh Mẫu nhân lễ khánh thành Bản Phủ Phúc Sinh Trường

Lên đồng giá Tam Tòa Thánh Mẫu nhân lễ khánh thành Bản Phủ Phúc Sinh Trường

Uploaded on Dec 20, 2009

Video clip lên đồng(hầu đồng,hầu bóng)giá Tam Tòa Thánh Mẫu của đồng thầy tôi nhân đại lễ khánh thánh Bản Phủ Phúc Sinh Trường(Ngày 12/8/Kỷ sửu tức ngày 30/9/2009).
Đồng thầy Thủ nhang của Bản Phủ Phúc Sinh Trường:Nguyễn Thị Nhỡ tự Huyền Tỉnh hiệu Pháp Minh bắc ghế hầu Thánh, đăng quang tam tứ phủ,loan giá phụng hành.