Archives du mot-clé làn điệu then cổ

HITV | Những miền đất Việt – Làn điệu then cổ

HITV | Những miền đất Việt – Làn điệu then cổ

Ajoutée le 2 juil. 2015

HITV | Những miền đất Việt – Làn điệu then cổ
Truyền hình HiTV – Kênh Thông tin Kinh tế, Văn hóa, Xã hội Hà Nội. Thuộc Truyền hình cáp Hà Nội, Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội. Địa chỉ: 30 Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội. Liên hệ: 04-3537 9999