Archives du mot-clé làm then cầu an

Làm Then cầu an, Dân tộc Nùng

Làm Then cầu an, Dân tộc Nùng

Ajoutée le 12 sept. 2013

Lễ sinh nhật người Nùng gọi là Pù sảng lương hay kín văn khẳn.
Khi các ông, bà, cha, mẹ người DT Nùng tròn 60 tuổi trở lên tính theo tuổi âm lịch, với tâm niệm là để cho bố, mẹ, ông, bà mình được khỏe mạnh, trường thọ sống lâu, người Nùng thường làm lễ pù sảng lương, theo nghi lễ thì phải mời Then đến làm lễ cho.Then, theo quan niệm của người Nùng là người đã được theo học các Then cũ về cách thức, nghi lễ cho hoạt động làm Then của mình, sau khi thành Then, thì Then có khả năng tiếp xúc với người cõi âm, có tể trong lúc làm Then, Then có thể gọi hồn của ông, Bà những người đã chết lên để tiếp xúc với người thân trong gia đình.
Làm Then của người Nùng có 02 việc cần làm Then: 1) đó là khi tuổi đã từ 60 trở lên gọi là văn khẳn hay pù sảng lương; 2) khi gia đình không gặp may, gia cảnh có người bệnh tất thì làm Then để giải hạn, cầu an.