Archives du mot-clé không gian văn hóa cồng chiêng tây nguyên

Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận

Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận

Ajoutée le 30 juil. 2015

Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại vào ngày 15 tháng 11 năm 2005. Sau Nhã nhạc cung đình Huế, đây là di sản thứ hai của Việt Nam được nhận danh hiệu này.