Archives du mot-clé hát văn hầu thánh tỉnh tam tòa thánh mẫu

Hát văn hầu thánh tỉnh tam tòa thánh mẫu

Hát văn hầu thánh tỉnh tam tòa thánh mẫu

Published on Nov 5, 2014

Thầy Cúng Thầy Đồng Nguyễn Thị Hiền (Thường gọi là Hiền Điểm)
Địa chỉ phố khê : Xóm Đền thôn khê ngoại -xã văn khê -mê linh -hà nội
Cúng tất cả các khoa như: đông thổ công trình,nhà ,nhập trạch,mở phủ trình đồng,
dâng sao giải hạn,tứ cửu v v Giải thích về tâm linh, tư tưởng cho các gia chủ
Mở sách tính tuổi ,xem ngày . Chấn an tư tưởng cho người mê tín dị đoan