Archives du mot-clé hát then đàn tính hay 2015

Hát then đàn tính hay 2015 | Nông công nam

Hát then đàn tính hay 2015 | Nông công nam

Ajoutée le 24 mai 2015

Hát then là một thể loại ca nhạc tín ngưỡng của người Tày, Nùng. Mang trường ca, mang màu sắc tín ngưỡng thuật lại cuộc hành trình lên thiên giới để cầu xin Ngọc hoàng giải quyết một vấn đề gì đó cho gia chủ
Hát then đàn tính hay 2015 | Nông công nam