Archives du mot-clé hát quan họ

DÂN CA NHẠC CỔ: Yêu nhau ngả nón ra ngồi

DÂN CA NHẠC CỔ: Yêu nhau ngả nón ra ngồi

Ajoutée le 18 janv. 2013

Chương trình DÂN CA NHẠC CỔ
1. Quan Họ – Vào Chùa – Mạnh Quỳnh & Tốp nam nữ
2. Quan Họ – Từ Bấy Đến Nay – Mạnh Quỳnh
3. Quan Họ – Yêu Nhau Ngả Nón Ra Ngồi – Mạnh Quỳnh
4. Quan Họ – Đôi Bên Bác Mẹ Cùng Già – Mạnh Quỳnh & Thúy Miền
5. Quan Họ – Giã Bạn – Mạnh Quỳnh & Tốp nam nữ

Quan họ bắc ninh hay nhất – Sở Cầu Như ý

Quan họ bắc ninh hay nhất – Sở Cầu Như ý

Ajoutée le 11 sept. 2014

Quan họ bắc ninh hay nhất – Sở Cầu Như ý

00:44 Chè mạn hảo
04:57 Súc miệng ấm đồng
10:29 Chim khôn đậu nóc nhà quan
14:46 Lệnh ngự
19:39 Giăng bao nhiêu tuổi giăng già
27:12 Đôi bên bác mẹ cùng già
30:39 Vốn liếng em có ba mười đồng
35:42 Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu
41:19 Thuyền mở lái chèo
46:20 Sở cầu như ý
50:40 Xin ra về

Dân ca quan họ lời cổ hay nhất

Dân ca quan họ lời cổ hay nhất
Ajoutée le 3 oct. 2014

Dân ca quan họ bắc ninh tuyển tập
00:00 Vào Chùa
03:56 Tổ khúc ba quan
10:31 Thỏa nỗi nhớ mong
13:49 Ngồi tựa song đào
17:49 Lúng liếng
22:04 Lời thương ta ngỏ cùng nhau
26:28 Em hát anh nghe
31:54 Dệt gấm
36:06 Cây trúc xinh
40:21 Gửi về quan họ