Archives du mot-clé hải phượng

HÌNH ẢNH HAI CÂY ĐẠI THỤ CỦA NỀN CỔ NHẠC MIỀN NAM VIỆT NAM

VINH BAO TVK KISS 2014

Cố GS Trần Văn Khê hôn nhạc sư VĨNH BẢO , TP HCM 2014

VINH BAO TVK HAI PHUONG BIS 2014

nhạc sư VĨNH BẢO , cố GS TRẦN VĂN KHÊ, ns HẢI PHƯƠNG , 2014

VINH BAO TVK HAI PHUONG 4 2014

Nhạc sư VĨNH BẢO , cố GS TRẦN VĂN KHÊ, ns HẢI PHƯƠNG , 2014

VINH BAO TVK HAI PHUONG 2014

nhạc sư VĨNH BẢO , cố gs TRẦN VĂN KHÊ, ns HẢI PHƯỢNG

VINH BAO TVK HAI PHUONG 3 2014

nhạc sư VĨNH BẢO , cố gs TRẦN VĂN KHÊ, ns HẢI PHƯỢNG, 2014

VINH BAO TVK HAI PHUONG 2 2014

VINH BAO TVK HAI PHUONG 1 2014

Photos: KHÁNH VÂN