Archives du mot-clé hài kịch cháng ngốc học khôn

Chàng Ngốc Học Khôn – NS Bích Thuận, Quái Kiệt Trần Văn Trạch và Trần Quang Hải

Chàng Ngốc Học Khôn – NS Bích Thuận, Quái Kiệt Trần Văn Trạch và Trần Quang Hải

Với các nghệ sĩ : BÍCH THUẬN , TRẦN VĂN TRẠCH , TRẦN QUANG HẢI ,

Video thực hiện năm 1984 do Hà Phong Productions sản xuất tại Paris .