Archives du mot-clé hà mỹ xuân hát văn thiên tường

Nhạc sư Vĩnh Bảo – nghệ sỹ Hà Mỹ Xuân – Văn Thiên Tường

Nhạc sư Vĩnh Bảo – nghệ sỹ Hà Mỹ Xuân – Văn Thiên Tường

Published on Aug 8, 2015

Lễ mừng thọ 98 tuổi nhạc sư Vĩnh Bảo ngày 8-8-2015 tại một không gian ấm cúng ở Bình Thạnh, Sài Gòn.

Văn Thiên Tường – Nhạc sư Vĩnh Bảo đờn, nghệ sỹ Hà Mỹ Xuân ca.

filmed by NGON NGUYỄN NGỌC