Archives du mot-clé gs trần văn khê giới thiệu chương trình đàn môi của gsts trần quang hải

GS-TS Trần Văn Khê giới thiệu chương trình ĐÀN MÔI của GSTS Trần Quang Hải

GS-TS Trần Văn Khê giới thiệu chương trình ĐÀN MÔI của GSTS Trần Quang Hải

Ajoutée le 18 mai 2014

Trên thế giới có khoảng 50 loại đàn môi thì VN có 10 loại
Chương trình So sánh đàn môi VN và đàn môi thế giới của GSTS Trần Quang Hải vào ngày 17/5/2014