Archives du mot-clé ghi ta phím lõm

Vọng cổ 1,2,3,4,5,6 (đào). Văn Hải độc tấu đàn guitar

Vọng cổ 1,2,3,4,5,6 (đào). Văn Hải độc tấu đàn guitar

Published on Feb 5, 2015

Vọng cổ 1,2,3,4,5,6 (đào). Văn Hải độc tấu đàn guitar
trích trong DVD học đàn cổ nhạc của nhạc sĩ Văn Hải, xem thêm những bản đờn khác: http://goo.gl/94HaPH

Vọng cổ 1,2,3,4,5 6 (dây xề). Văn Hải độc tấu đàn guitar

Vọng cổ 1,2,3,4,5 6 (dây xề). Văn Hải độc tấu đàn guitar

Published on Feb 5, 2015

Vọng cổ 1,2,3,4,5 6 (dây xề). Văn Hải độc tấu đàn guitar
trích trong DVD học đàn cổ nhạc của nhạc sĩ Văn Hải, xem thêm những bản đờn khác: http://goo.gl/94HaPH