Archives du mot-clé đờn ca tài tử nam bộ

Đờn ca tài tử Nam Bộ – Di sản văn hóa của nhân loại (phần 3) , 2.12.2013

Đờn ca tài tử Nam Bộ – Di sản văn hóa của nhân loại (phần 3)

Ajoutée le 23 déc. 2013

Ngày 02/12/2013 tại nước Cộng hòa Azerbaijan, Chủ tịch hội đồng UNESCO công bố, Đờn ca tài tử Nam bộ của Việt Nam được ghi vào danh sách văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Đờn ca tài tử Nam Bộ – Di sản văn hóa của nhân loại (phần 2), 2.12.2013

Đờn ca tài tử Nam Bộ – Di sản văn hóa của nhân loại (phần 2)

Ajoutée le 23 déc. 2013

Ngày 02/12/2013, tại Thủ đô Baku của Azerbaijan, Chủ tịch hội đồng UNESCO công bố, Đờn ca tài tử Nam bộ của Việt Nam được ghi vào danh sách văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái dẫn đầu.

Đờn ca tài tử Nam Bộ – Di sản văn hóa của nhân loại (phần 1) , 02.12.2013

Đờn ca tài tử Nam Bộ – Di sản văn hóa của nhân loại (phần 1)

Ajoutée le 23 déc. 2013

Ngày 02/12/2013, tại Thủ đô Baku của Azerbaijan, Chủ tịch hội đồng UNESCO công bố, Đờn ca tài tử Nam bộ của Việt Nam được ghi vào danh sách văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái dẫn đầu.