Archives du mot-clé di sản văn hóa phi vật thể

THANH PHƯƠNG : Di sản văn hóa phi vật thể chưa được bảo tồn đúng đắn

Phát Thứ hai, ngày 10 tháng sáu năm 2013
Di sản văn hóa phi vật thể chưa được bảo tồn đúng đắn

Giáo sư Trần Quang Hải trong studio đài RFI ngày 31/05/2013.RFI

Hát ví và hát giặm Nghệ Tĩnh đã được Việt Nam đề nghị với tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại trong danh sách của năm 2014.

Trước khi từ Paris về Việt Nam để dự một hội thảo về hồ sơ hát ví và giặm Nghệ Tĩnh chuẩn bị cho hồ sơ nộp UNESCO, giáo sư Trần Quang Hải, nhà dân tộc nhạc học đã dành cho RFI Việt ngữ một cuộc phỏng vấn về nghệ thuật âm nhạc cổ truyền này, cũng như về việc bảo tồn những di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận.

Giáo sư Trần Quang Hải 06/06/2013 Nghe

http://vi.rfi.fr/viet-nam/20130610-cac-di-san-van-hoa-phi-vat-the-chua-duoc-bao-ton-dung-dan