Archives du mot-clé di sản phi vật thể tại việt nam

WIKIPEDIA : Di sản phi vật thể tại Việt Nam

Di sản phi vật thể tại Việt Nam

Tại Việt Nam hiện đã có 9 di sản phi vật thể được UNESCO công nhận như sau:

 • Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể được công nhận vào ngày 27/11/2014.
 • Đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa phi vật thể được công nhận vào năm 2013
 • Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể được công nhận vào ngày 6/12/2012.
 • Hát xoan là di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, được công nhận ngày 24/11/2011.
 • Hội Gióng tại đền Sóc và đền Phù Đổng, Hà Nội, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, được công nhận ngày 16/11/2010.
 • Ca trù là di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, được công nhận ngày 01/10/2009.
 • Dân ca quan họ, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, được công nhận ngày 30/9/2009.
 • Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, được công nhận là kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể thế giới vào năm 2005, đến năm 2008 được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
 • Nhã nhạc cung đình Huế, di sản văn hóa thế giới phi vật thể đầu tiên tại Việt Nam, được công nhận tháng 11 năm 2003, đến năm 2008 được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Các đề cử mới[2] cho di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam
 • Các nghi thức và trò chơi Kéo co ở Việt Nam, Hàn Quốc, Philipin và Campuchia là hồ sơ đa quốc gia đầu tiên, đề cử trong kì họp năm 2015.
 • Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt đề cử trong kì họp năm 2016.[3]
 • Nghệ thuật Bài Chòi miền Trung Việt Nam đề cử trong kì hợp năm 2017.
 • Nghi lễ Then của người Tày, Nùng, Thái đề cử năm 2018.
 • Nghệ thuật Xòe Thái đề cử năm 2019.
Các đề cử dự kiến sau năm 2020
 • Nghề làm gốm của người Chăm (Bình Thuận) (dự kiến sau năm 2020)
 • Kiến thức và Thực hành Thổ Canh Hốc Đá của các dân tộc thiểu số tại Vùng cao nguyên đá Hà Giang (dự kiến sau năm 2020)
 • Nghề làm tranh Đông Hồ (Bắc Ninh) (dự kiến sau năm 2020)
 • Múa rối nước (dự kiến sau năm 2020)
 • Sử thi Tây Nguyên (tỉnh Đak Lak chủ trì) (dự kiến sau năm 2020)
 • Nghi lễ Cấp Sắc của người Dao (dự kiến sau năm 2020)
 • Nghệ thuật Hát dù kê của người Khơ Me

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BB%87t_t%C3%A1c_di_s%E1%BA%A3n_truy%E1%BB%81n_kh%E1%BA%A9u_v%C3%A0_phi_v%E1%BA%ADt_th%E1%BB%83_c%E1%BB%A7a_nh%C3%A2n_lo%E1%BA%A1i