Archives du mot-clé đêm giới thiệu nhạc sư vĩnh bảol

Đêm giới thiệu nhạc sư VĨNH BẢO , phần 3, VIỆT NAM

Đêm giới thiệu nhạc sư VĨNH BẢO , phần 3, VIỆT NAM

Mise en ligne le 22 janv. 2010

Nhạc sư Vĩnh Bảo trình bày và minh họa nhạc tài tử miền Nam với đàn cò .

Maestro Vĩnh Bảo gave a lecture recital on the Đàn Tài tử miền Nam (Music of the Amateurs of South Vietnam) at Prof. Trần Văn Khê Center, on January 19, 2010, in Saigon, Vietnam .

Filmed by Khánh Vân .