Archives du mot-clé đám tang lễ gs trần văn khê

Video đám tang lễ Giáo sư Trần Văn Khê 10h sáng 26/6/2015

Video đám tang lễ Giáo sư Trần Văn Khê 10h sáng 26/6/2015

Published on Jun 26, 2015

Video đám tang lễ Giáo sư Trần Văn Khê 10h sáng 26/6/2015
Lễ nhập liệm Giáo sư Khê diễn ra 10h sáng 26/6. Gia đình và bạn bè, học trò, đồng nghiệp… của ông tề tựu, nén buồn đau lo hậu sự cho ông chu đáo.