Archives du mot-clé đại học bình dương mững thọ gs trần văn khê 2012 phần 3

Đại học Bình Dương mừng thọ Giáo sư Trần Văn Khê 2012 (part 3)

Đại học Bình Dương mừng thọ Giáo sư Trần Văn Khê 2012 (part 3)

Ajoutée le 1 août 2012

Giáo sư Trần Văn Khê đáp lễ thịnh tình của Thầy trò trường đại học Bình Dương nhân dịp mừng thọ 92 tuổi.

– Video Khánh Vân –