Archives du mot-clé đại học bình dương mừng thọ gs trần văn khê 2012 phần 2

Đại học Bình Dương mừng thọ Giáo sư Trần Văn Khê 2012 (part 2)

Đại học Bình Dương mừng thọ Giáo sư Trần Văn Khê 2012 (part 2)

Ajoutée le 8 août 2012

Giáo sư Viện sĩ Cao Văn Phường cùng các giảng viên Đại học Bình Dương tặng quà mừng thọ 92 tuổi Giáo sư Trần Văn Khê.

– Video Khánh Vân –