Archives du mot-clé đại học bình dương mừng thọ gs trần văn khê 2012 phần 1

Đại học Bình Dương mừng thọ Giáo sư Trần Văn Khê 2012 (part 1)

Đại học Bình Dương mừng thọ Giáo sư Trần Văn Khê 2012 (part 1)

Ajoutée le 31 juil. 2012

Giáo sư Viện sĩ Cao Văn Phường (Hiệu trưởng trường Đại học Bình Dương) phát biểu cảm tưởng chúc thọ Giáo sư Trần Văn Khê trong tình thân ái anh em và tình bạn bè quý mến nhau.

– Video Khánh Vân –