Archives du mot-clé cải lương – hành trình nghệ thuật

CẢI LƯƠNG – HÀNH TRÌNH NGHỆ THUẬT ( tập 2 )

CẢI LƯƠNG – HÀNH TRÌNH NGHỆ THUẬT ( tập 2 )

Ajoutée le 17 juin 2012

Cải lương là một loại hình kịch hát có nguồn gốc từ miền Nam Việt Nam, hình thành trên cơ sở dân ca miền đồng bằng sông Cửu Long và nhạc tế lễ.
Giải thích chữ « cải lương » (改良) theo nghĩa Hán Việt, giáo sư Trần Văn Khê cho rằng: « cải lương là sửa đổi cho trở nên tốt hơn », thể hiện qua sân khấu biểu diễn, đề tài kịch bản, nghệ thuật biểu diễn, dàn nhạc và bài bản.
Về thời gian ra đời, theo Vương Hồng Sển: tuy « có người cho rằng cải lương đã manh nha từ năm 1916, hoặc là 1918 », nhưng theo ông thì kể từ ngày 16 tháng 11 năm 1918, khi tuồng Gia Long tẩu quốc được công diễn tại Nhà Hát Tây Sài Gòn, cách hát mới lạ này mới « bành trướng không thôi, mở đầu cho nghề mới, lấy đờn ca và ca ra bộ ra chỉnh đốn, thêm thắt mãi, vừa canh tân, vừa cải cách…nên cải lương hình thành lúc nào cũng không ai biết rõ… »

CẢI LƯƠNG – HÀNH TRÌNH NGHỆ THUẬT ( tập 1 )

CẢI LƯƠNG – HÀNH TRÌNH NGHỆ THUẬT ( tập 1 )

Ajoutée le 17 juin 2012

Cải lương là một loại hình kịch hát có nguồn gốc từ miền Nam Việt Nam, hình thành trên cơ sở dân ca miền đồng bằng sông Cửu Long và nhạc tế lễ.
Giải thích chữ « cải lương » (改良) theo nghĩa Hán Việt, giáo sư Trần Văn Khê cho rằng: « cải lương là sửa đổi cho trở nên tốt hơn », thể hiện qua sân khấu biểu diễn, đề tài kịch bản, nghệ thuật biểu diễn, dàn nhạc và bài bản.
Về thời gian ra đời, theo Vương Hồng Sển: tuy « có người cho rằng cải lương đã manh nha từ năm 1916, hoặc là 1918 », nhưng theo ông thì kể từ ngày 16 tháng 11 năm 1918, khi tuồng Gia Long tẩu quốc được công diễn tại Nhà Hát Tây Sài Gòn, cách hát mới lạ này mới « bành trướng không thôi, mở đầu cho nghề mới, lấy đờn ca và ca ra bộ ra chỉnh đốn, thêm thắt mãi, vừa canh tân, vừa cải cách…nên cải lương hình thành lúc nào cũng không ai biết rõ… »