Archives du mot-clé ca trù xẩm huê tình

[Vietnamese Heritage CA TRÙ] – Điệu XẨM HUÊ TÌNH (Ca nương Thùy Chi – Ca Trù Thăng Long)

[Vietnamese Heritage CA TRÙ] – Điệu XẨM HUÊ TÌNH (Ca nương Thùy Chi – Ca Trù Thăng Long)

Ajoutée le 12 août 2013

Ca nương Thùy Chi (giáo phường Ca Trù Thăng Long) biểu diễn điệu XẨM HUÊ TÌNH tại ngôi nhà cổ Hà Nội (số 87 phố Mã Mây) cuối Xuân 2012.

filmed by KHÁNH VÂN