Archives du mot-clé biểu diễn gõ muỗng

« VUA MUỖNG » TRẦN QUANG HẢI biểu diễn nghệ thuật gõ muỗng, báo TUỔI TRẺ, 2011

« VUA MUỖNG » TRẦN QUANG HẢI biểu diễn nghệ thuật gõ muỗng, báo TUỔI TRẺ, 2011

Ajoutée le 2 nov. 2012

« VUA MUỖNG » TRẦN QUANG HẢI biểu diễn nghệ thuật gõ muỗng, báo TUỔI TRẺ, 2011 do TRUNG UYÊN thực hiện nhân dịp Xuân 2011 cho báo TUỔI TRẺ