Archives du mot-clé bài lưu thủy trường

GS Trần Văn Khê 94 tuổi hòa đờn cùng cháu Hải Minh 9 tuổi bài Lưu Thủy trường

GS Trần Văn Khê 94 tuổi hòa đờn cùng cháu Hải Minh 9 tuổi bài Lưu Thủy trường

Published on Mar 24, 2014

GS Trần Văn Khê đờn Kìm (đờn Nguyệt), cháu Hải Minh (con gái nghệ sĩ Hải Phượng, cháu ngoại nghệ sĩ Thúy Hoan) đờn Tranh
Chương trình Hoa Quê Hương lần 50 của CLB Tiếng hát quê hương tại CVH Lao Động vào sáng chủ nhật 23/3/2013
Chương trình diễn ra định kỳ 4 lần/1 năm
http://www.tienghatquehuong.com
http://www.tienghatquehuong.net
http://www.facebook.com/tienghatquehuongsaigon
http://www.facebook.com/tienghatquehuong