Archives du mot-clé bach yen

Hội ngộ cuối năm 2010 gia đình GS Trần Văn Khê – Part 4

Hội ngộ cuối năm 2010 gia đình GS Trần Văn Khê – Part 4

Mise en ligne le 10 janv. 2011

Ca sĩ Bạch Yến biểu diễn ca khúc Tây Ban Nha trong chương trình Hội ngộ cuối năm gia đình GS Trần Văn Khê, đêm 07.01.2011.

Đệm guitar: GS Trần Quang Hải

– Video by KV –