Archives pour la catégorie MUỖNG

Cha con GS-TS Trần Văn Khê hòa đàn ngẫu hứng 2014

 

Cha con GS-TS Trần Văn Khê hòa đàn ngẫu hứng 2014

Ajoutée le 19 mai 2014

GSTS Trần Văn Khê gảy đàn kìm tương tác ngẫu hứng cùng GS-TS Trần Quang Hải « Vua muỗng »
NSUT Phạm Thúy Hoan gõ song lan
Chương trình tại tư gia GS Trần Văn Khê ngày 17/5/2014

Filmed by NGỌC HÂN

KỸ THUẬT GÕ MUỖNG CỦA TRẦN QUANG HẢI / Spoons Techniques by Trân Quang Hai

KỸ THUẬT GÕ MUỖNG CỦA TRẦN QUANG HẢI / Spoons Techniques by Trân Quang Hai

Mise en ligne le 26 févr. 2009

Trần Quang Hải explained his own techniques of how to play the spoons in Vietnamese for Vietnamese musicians.