Archives pour la catégorie LÝ THUYẾT NHẠC CỔ VIETNAM

3-3-2012 – Tếng tơ đồng – Tiến trình bài vọng cổ / chương trình do CHÍ TÂM & NGỌC ĐAN THANH phụ trách

BÀI VỌNG CỔ ĐẦU TIÊN (nhịp 2 – 20 câu = 40 nhịp) –> gõ 2 nhịp song lang trong câu) DẠ CỔ HOÀI LANG (Nghe tiếng trống đêm mà nhớ tới chồng) Từ là từ phu tướng,  Bảo kiếm sắc phong lên đàng  Vào ra ngóng trông tin nhạn  Năm canh mơ màng  Là trông luống trông tin chàng  Ôi gan vàng quặn đau í a. Đường dù say ong bướm,  Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang  Trông luống trông tin bạn  Ngày, mỏi mòn như đá vọng phu  Vọng, phu vọng luống trong tin chàng  Lòng xin chớ phụ phàng.  Chàng là chàng có hay,  Đêm thiếp nằm luống những sầu tây  Bao thuở đó đây sum vầy  Duyên sắc cầm phụng loan í a. Nguyện cho chàng, cho đặng chữ an bình an Mau trở lại gia đàng.  Cho én nhạn hiệp đôi í a. Bên cạnh còn những « dị bản »sau: http://media.tuoitre.com.vn/download/Tailieu/VHVN/dacohoailang.pdf.

Tư Chơi khóc ông Tư Chơi: Bài thơ tứ tuyết: « Tư Út em ơi vội chết đâu, để cho kẻ thảm với người sầu. Những thằng đáng chết sao không chết. Lại chết chi thằng đáng sống lâu.. »

BÀI VỌNG CỔ CỦA ÔNG TƯ CHƠI (nhịp 4: 6 câu = 24 nhịp) –> gõ song lang nhịp 3 và 4 « Con nhạn…đành kêu sương nơi biển Bắc. Én cam khóc phận dưới trời Nam. Thảm thương thay cho ngu nữ chia lòng. Kẻ ăn thảm mà người lại nuốt lòng. Người ra đi…ruột tím gan bầm. Còn kẻ ở lại thì tan nát tâm can. »

BÀI VỌNG CỔ « VÌ TIỀN LỖI ĐẠO » (VẲNG TIẾNG CHUÔNG CHÙA) (nhịp 8: 6 câu = 48 nhịp) –> gõ song lang nhịp 6 và 8 « Văng vẳng tiếng chuông chùa, nghe giận trong ???? của đoàn sư vãi. Ba tiếng chuông ngân, thức tỉnh dường như gợi lại mối bi tình trên cõi tạm trần ai. Chớ đã mang mà làm chi, với khối tương tư đang quằn vai mệt xác càng nặng dạ đau lòng. Tôi tưởng ai mà năm canh mơ màng trằn trọc, chỉ nghe giọng thê lương buồn thảm của đàn dế kêu gợi bên cánh đồng. Chồng chất bởi mối tơ duyên, ôi biết cùng ai đâu để hầu giải tỏa mối duyên phòng. Mây hồng một dải xa xa, kìa đàn chim đang líu lo chíu chít, dường như đã khơi dậy nỗi buồn của con người đang quằn quại thê lương.

BÀI VỌNG CỔ (nhịp 16 : 6 câu = 96 nhịp) –> gõ song lang nhịp 12 và 16. « Quý trời đất ơi, cái nỗi đoạn trường cũng vì tôi quá tin Bàng Quyên, nó là bạn…. cho nên ngày hôm nay thân tôi thành ra nông nổi. Còn như công cuộc của ngày hôm nay, bởi tôi không cẩn thận nên bạn tôi mới nhẫn tâm mới chặt lấy một bàn chân tôi. Khi tôi còn ở trên non thì tôi quyết ẩn tu, tu tâm dưỡng tánh, luyện thuốc trường sanh mong thành chánh quả đặng có tọa bồ đoàn. Ngờ hay đâu cái thằng Bàng Quyên nó đem nó nan nỉ ỉ oi  họ cho nó và chúa của nó là một đấng minh quân bởi vậy cho nên nó bảo tôi một một hai hai cũng phải xuống mà đầu hàng. Cho nên khi ấy tôi mới hạ sang, thì thầy của tôi cho tôi một bức cẩm nang và dặn tôi hễ khi nào lâm nạn thì mở ra tự cứu lấy thân mình. Vây con xin vọng niệm với tôn sư khai ân cứu mạng, ủa sao tôi chẳng thấy điều chi lạ, chỉ thấy trong thơ chỉ có chữ CUỒNG ờ ờ thì đúng rồi hầy tôi bao tôi giả điên để thoát thân. »

BÀI VỌNG CỔ (nhịp 32: 6 câu = 64 nhịp) –> gõ song lang nhịp 24 và 32. Một số bài hát như: Tình anh bán chiếu, Gánh nước đêm trăng….

3 17 2012 Tiếng Tơ Đồng Bài bản tổ / chương trình do CHÍ TÂM & NGỌC ĐAN THANH phụ trách

3 17 2012 Tiếng Tơ Đồng Bài bản tổ / chương trình do CHÍ TÂM & NGỌC ĐAN THANH phụ trách

NAM AI (trích Máu nhuộm sân chùa: soạn giả Yên Lang) Con Trần Tự Tâm: Sư phụ công lao 20 năm trời dạy dỗ, con đã phụ lòng thầy trong một phút một giây, áo nhà chùa con không còn giữ được. Vậy thì ba lạy này con xin từ tạ với….ân…sư… – Gọi là lần vĩnh biệt sau cùng, từ bây giờ cho đến mai sau. Con giã biệt chốn Phật đài, dấn thân vào chốn gian lao, Con không biết đời mình sẽ ra sao, chạnh thương sư phụ tuổi già, sống một mình giữ hoang sơn ơ… Thầy: Con có ra đi vào chốn bụi hồng, thầy chỉ có một lời khuyên con.  Đạo là ánh đuốc soi đường, con hãy giữ gìn đạo tâm.

TIẾNG TƠ ĐỒNG: Luận về ngũ cung Việt Nam (P2) / chương trình do CHÍ TÂM & NGỌC ĐAN THANH phụ trách

Published on Dec 27, 2014

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này nói vê đề tài “Luận về ngũ cung – kỳ 2). Đó vẫn là 5 cung nhạc của Việt Nam: Hò – xự – xang – xê – cống. Quý vị khán giả giả sẽ được hiểu thêm về sự biến đổi của âm nhạc qua từng vùng, miền nên đã tạo ra những dòng nhạc mới, hay hiểu bao quát là tân nhạc. Còn những dòng nhạc truyền thống cũ thì gọi nôm na là cổ nhạc. Mời quý vị cùng theo dõi.

Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirectTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị.
To watch the full programs of SBTN, please contact Direct TV or your local cable providers.

© Saigon Broadcasting Television Network (SBTN): http://sbtn.net
© Youtube: http://youtube.com/SBTNOfficial
© Facebook: http://facebook.com/SBTNOfficial
© Twitter: http://twitter.com/SBTNOfficial

Address: 10517 Garden Grove Blvd. Garden Grove, CA 92843
Email: sbtn@sbtn.tv

TIẾNG TƠ ĐỒNG: Luận về ngũ cung Việt Nam (P1) / chương trình do CHÍ TÂM & NGỌC ĐAN THANH phụ trách

Published on Dec 21, 2014

Chương trình TIẾNG TỜ ĐỒNG kỳ này sẽ nói về đề tài “Luận về ngũ cung” để quý khán thính giả hiểu thêm về cái hay và cái lắc léo của Ngũ cung Việt Nam. Ngoài ra, quý vị khán giả cũng sẽ được biết thêm về nguồn gốc của Ngũ cung: Hò – xự – xang – xê – cống. Mời quý vị cùng theo dõi.

Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirectTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị.
To watch the full programs of SBTN, please contact Direct TV or your local cable providers.

© Saigon Broadcasting Television Network (SBTN): http://sbtn.net
© Youtube: http://youtube.com/SBTNOfficial
© Facebook: http://facebook.com/SBTNOfficial
© Twitter: http://twitter.com/SBTNOfficial

Address: 10517 Garden Grove Blvd. Garden Grove, CA 92843
Email: sbtn@sbtn.tv