GS Trần Quang Hải – Tiếp bước người cha | VTC

GS Trần Quang Hải – Tiếp bước người cha | VTC

Published on Jul 20, 2016

VTC | Gặp gỡ giáo sư Trần Quang Hải trong thời gian ông trở về Việt Nam trong ngày giỗ cha của mình là cố nghệ sĩ nhạc cổ truyền Việt Nam, Giáo sư Trần Văn Khê.