Y LINH : trích cuốn CUNG VĂN và ĐIỆN THẦN : QUY ĐỊNH SƯ DỤNG LÀN ĐIỆU MỘT SỐ BUỔI HẦU ĐỒNG

QUY ĐỊNH SƯ DỤNG LÀN ĐIỆU MỘT SỐ BUỔI HẦU ĐỒNG  


Trích cuốn CUNG VĂN VÀ ĐIỆN THẦN – Tác giả : Y Linh

Lúc đầu mới học hát văn các thầy dạy các làn điệu và cách sử dụng của từng làn điệu trong một buổi hầu. Lề lối lý thuyết được thâu tóm trong sơ đồ dưới đây ( Những giá này là những giá hay giáng mà chúng tôi quan sát được trong các buổi lễ )

http://mantico.hatvan.vn/nghe-nhan-hat-van/quy-dinh-su-dung-lan-dieu-mot-so-buoi-h%E1%BA%A6u-dong.html

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s