TRANG NHÀ HÁT VĂN VIỆT NAM : TRANG CHỦ

Đạo Mẫu Việt Nam

÷ Hồn việt

÷ Hoạt động |hatvan.vn|

÷ Hoạt động Cộng đồng

÷ Cậu

÷

÷ Ngũ Vị Tôn Quan

÷ Ông Lốt – Ngũ Hổ

÷ Thánh mẫu

÷ Thập Nhị Chầu Bà

÷ Trần Triều

÷ Tứ phủ Ông Hoàng

÷ Các bản văn khác

÷ 1. Công đồng văn

÷ 10. Chúa bà văn

÷ 2. Thánh Đế chư vị văn

÷ 3. Thánh Mẫu chư vị văn

÷ 4. Tôn Quan chư vị văn

÷ 5. Tứ phủ Chầu Bà văn

÷ 6. Tứ phủ Thánh Hoàng văn

÷ 7. Tứ phủ Thánh Cô văn

÷ 8. Tứ phủ Thánh Cậu văn

÷ 9. Trần Triều văn

÷ Nghe Chầu Văn Online

÷ Nghệ Nhân Hát Văn

÷ Nghệ thuật Chầu văn

÷ Đồng cốt

÷ Hình ảnh

÷ Video Hầu Đồng

Album | Chầu văn |

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/album-xml/LmJHTbkVmDAByLDJtvHLH&autostart=false

Kết nối |hatvan.vn|

Tin bài mới!

Chầu Mười Đồng Mỏ ( Lạng Sơn )

Chầu Mười Đồng Mỏ ( Lạng Sơn )

Chầu Mười Đồng Mỏ. Chầu Mười vốn là người Tày, dưới thời Lê Thái Tổ Trung Hưng khởi binh chống giặc Minh. Chầu sinh quán trong một gia đình có truyền thống đao cung ở đất Mỏ Ba (Đồng Mỏ), Lạng Sơn. Sau này, chầu trở thành vị nữ tướng tài ba, t

Album Ảnh Hầu đồng – Hoạt động Diễn Đàn

|mantico|

  • Yahoo :
    Phone : 0926919990

Quảng cáo

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s