CA TRÙ : Hồng Hồng Tuyết Tuyết do Kim Luyến trình bày

Hồng Hồng Tuyết Tuyết

Mise en ligne le 22 janv. 2011

Non xanh xanh, nước xanh xanh

Sớm tình, sớm tình, tình sớm, trưa tình, tình trưa

Ấy ai tháng đợi năm chờ

Mà người ngày ấy bây giờ là đây

Hồng Hồng Tuyết Tuyết

Mới ngày nào còn chửa biết cái chi chi

Mười lăm năm thấm thoắt có xa gì

Nghoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu

Ngã lãng du thời quân thượng thiếu

Quân kim hứa giá ngã thành ông

Cười cười nói nói sượng sùng

Mà bạch phát hồng nhan chừng ái ngại

Riêng một thú Thanh sơn đi lại

Khéo ngây ngây, dại dại mấy tình

Đàn ai, một tiếng dương tranh.

Ca Trù: NSND Quách Thị Hồ, Hồng Hồng Tuyết Tuyết (Version 1)

Ca Trù: NSND Quách Thị Hồ, Hồng Hồng Tuyết Tuyết (Version 1)

Mise en ligne le 26 mars 2011

http://www.musiclandvietnam.com/http://muapiano.com/ Trung tâm Đào tạo Âm nhạc Musicland 166 Hào Nam, Hà Nội.
Ca Trù: NSND Quách Thị Hồ, Hồng Hồng Tuyết Tuyết (Version 1).