Ceremony of 100th Day of prof. Tran Van Khê’s passing , at Conservatory of Music, Taverny, France, October 3rd, 2015

thanh hiep, khanh van , hai phuong , bach yen tqh 3 oct 2015 100 ngày TVK TAVERNY

a picture showing the celebration of 100th day of Prof.Dr Trân Văn Khê’s passing at the Consertory of Music in Taverny (Paris outskirts), October 3rd 2015
Hình chụp buổi tưởng niệm cố GS Trần Văn Khê tại nhạc viện thành phố Taverny với (từ trái qua mặt : Khánh Vân, Thanh Hiệp, Hải Phượng, Bạch Yến và Trần Quang Hải), Taverny ngày 3 tháng 10, 2015

Hình chụp : Thanh Hiệp