Lễ vinh danh nhạc sư VĨNH BẢO vì đóng góp lớn cho Đờn Ca tài Tử Nam Bộ 2014 – P1

Lễ vinh danh nhạc sư VĨNH BẢO vì đóng góp lớn cho Đờn Ca tài Tử Nam Bộ 2014 – P1

Published on Oct 15, 2014

Giáo sư Trần Văn Khê kể về những kỷ niệm với nhạc sư Vĩnh Bảo và sự quý mến dành cho người bạn thâm giao trong buổi lễ tôn vinh nhạc sư vì những đóng góp lớn của ông với bộ môn Đờn ca tài Tử Nam Bộ. Tại buổi lễ này, nhạc sư Vĩnh Bảo đã được Thủ tướng chính phủ trân trọng trao tặng bằng tưởng lệ trong sự chứng kiến của chính quyền địa phương, gia đình, thân quyến và các môn sinh.

filmed by KHÁNH VÂN

HOMMAGE À UN HOMME LUMIÈRES le professeur Tran Van Khê, MAISON DES CULTURES DU MONDE, PARIS, 26 novembre 2015 à 19h

TVK HDH 8

Jeudi 26 novembre 2015 à 19 heures
Maison des Cultures du Monde , 101 Blvd Raspail, 75006 PARIS
ENTREE LIBRE

http://www.festivaldelimaginaire.com/evenements/hommage-a-un-homme-lumieres/

HOMMAGE
À UN HOMME LUMIÈRES
le professeur Tran Van Khê

Avec la participation de :
Chérif Khaznadar, président de la Maison des Cultures du Monde
Trân Quang Hải & Bạch Yến , ethnomusicologue (CNRS), musicien et chanteuse
Simha Arom, ethnomusicologue (CNRS)
François Picard, ethnomusicologue, professeur (Sorbonne Paris 4)
Yvonne Duong , doctorante, ethnomusicologue vietnamienne
Cheng shui Cheng,ethnomusicologue (CNRS)
Ho Thuy Tien , cinéaste

http://www.festivaldelimaginaire.com/wp-content/uploads/2015/07/programme-hommage-a%CC%80-tran-van-khe.pdf