Slao báo lượn then

Slao báo lượn then

Published on Jun 3, 2013

Noọng slao ới …i…i…noọng slao
Slửa đắm nả miác miào khua nhúm
Héng ván bằng tiềng tính kừn khuya
Lục báo noòn lườn nưa bấu đắc
Kằm nầy hai vằng vặc lúng quáng
Kèng shu tính noọng làng lứ chối
Pỉ slo đảy hát đuối kì shi
Lẻo bươn chiêng bươn nhi củng đáy…i…i
Chài báo ới…i…i…i…chài ơi.
Bấu kần hâư liệp khuối chồm hai
Khẩu đông bấu nùng hai thư pịa
Mình đây chập bjoóc bá lừ bâu
Pừa tì táng nhắc nhau đuồi pí
Nưa pù mì mật mèng sla tom
Toàn nhưng nậu bjoóc hom kim quý
Lượn then slui noọng pi báo slao
Đếc ké thuổn á ao mà nây
Bấu hắn chài slim slấy bấu an
Slam kần khưn kần lồng thây thấy
Kần cà pí bấu đấy váng ma
Dú lườn nhằng slan fla, lọm khú
Noọng slao ới…i…i…noọng slao
Bân đin bấu kùm hâư sloong lá
Chắng hứ hương lìa va cách lằm
Chắng hứ pia lìa nặm cách quây
Chắng hứ khêm lìa mây dú lé
Chài báo ới…i…i chài ơi…
Vằn cón mióc lồng tông bấu au
Giờ nây mióc khửn khâu chắng ước
Sliết mióc củng lé mióc ngòi đai
Mióc bấu lồng sloi dai pày mấu
Hăn pia luầy luấy luây ….bên slông
Chằng mừa lườn sla khe mà tót
Mà thâng pia lồng hác lẻo slâư
Khé khá tọt vằng hâư cũng bấu
Lồm pặt khấu sluôn ỏi bấư li
Lồm pặt quá sluồn chi vẹn vẹn
Mà lườn cói chúp kem mìa nón
Mon bấu mì au khen má tối
Noọng slao ới..i…i…chài báo ơi…i…i…
Vằn nẩy mà hát hội slướng ca
Lượn then lặp mùa hoa mùa bjoóc
Slao báo đảy hẹn ước vạ căn
Pi bươn nhằng lai văn chài(noọng) nớ!

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s