Then Tày Bắc Kạn Đặc Sắc Bài « Na Rì Vằn Nảy » Thiếu Nhi Trình Bày

Then Tày Bắc Kạn Đặc Sắc Bài « Na Rì Vằn Nảy » Thiếu Nhi Trình Bày

Ajoutée le 11 mars 2015

Then tày là một di sản của dân tộc, mong các bạn ủng hộ kênh. xin cảm ơn
Bài Hát Then Tày Bắc Kạn Do các em thiếu nhi trình bày thật hay và đặc sắc.

Hát then đàn tính hay 2015 | Nông công nam

Hát then đàn tính hay 2015 | Nông công nam

Ajoutée le 24 mai 2015

Hát then là một thể loại ca nhạc tín ngưỡng của người Tày, Nùng. Mang trường ca, mang màu sắc tín ngưỡng thuật lại cuộc hành trình lên thiên giới để cầu xin Ngọc hoàng giải quyết một vấn đề gì đó cho gia chủ
Hát then đàn tính hay 2015 | Nông công nam

Lâm Bình Quê Noong / dân ca dân tộc tày

Lâm Bình Quê Noong / dân ca dân tộc tày