Dân ca quan họ lời cổ hay nhất

Dân ca quan họ lời cổ hay nhất
Ajoutée le 3 oct. 2014

Dân ca quan họ bắc ninh tuyển tập
00:00 Vào Chùa
03:56 Tổ khúc ba quan
10:31 Thỏa nỗi nhớ mong
13:49 Ngồi tựa song đào
17:49 Lúng liếng
22:04 Lời thương ta ngỏ cùng nhau
26:28 Em hát anh nghe
31:54 Dệt gấm
36:06 Cây trúc xinh
40:21 Gửi về quan họ