Giới thiệu Hát Xoan Phú Thọ

Giới thiệu Hát Xoan Phú Thọ

Published on Jun 7, 2014

Hát Xoan Phú Thọ
Hát xoan là loại hình dân ca lễ nghi phong tục hát thờ thần, thành hoàng với hình thức nghệ thuật đa yếu tố: có nhạc, hát, múa; thường được biểu diễn vào dịp đầu xuân, phổ biến ở vùng đất tổ Hùng Vương – Phú Thọ, một tỉnh thuộc vùng trung du Việt Nam. Ngày 24/11/2011, tại Hội nghị lần thứ 6 của Ủy ban liên chính phủ về Bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO tổ chức tại Bali – Indonesia, Hồ sơ Hát Xoan – Phú Thọ của Việt Nam đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Xoan singing is a form of folk singing traditions ritual worship, the prince with multi-art form factors: there is music, singing, dancing; usually expressed in early spring occasion, popular in the land of Hung Vuong – Phu Tho, a province in the highlands of Vietnam. On 24/11/2011, at the 6th Meeting of the Intergovernmental Committee for the Conservation of Intangible Cultural Heritage of UNESCO held in Bali – Indonesia, Hat Xoan dossier – Phu Tho of Vietnam were recognized as intangible Cultural Heritage of Humanity

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s