GS-TS Trần Văn Khê giới thiệu chương trình ĐÀN MÔI của GSTS Trần Quang Hải

GS-TS Trần Văn Khê giới thiệu chương trình ĐÀN MÔI của GSTS Trần Quang Hải

Ajoutée le 18 mai 2014

Trên thế giới có khoảng 50 loại đàn môi thì VN có 10 loại
Chương trình So sánh đàn môi VN và đàn môi thế giới của GSTS Trần Quang Hải vào ngày 17/5/2014

Các nghệ sĩ thăm GS-TS Trần Văn Khê, mừng ông vượt qua cơn bạo bệnh – tháng 6/2013

Các nghệ sĩ thăm GS-TS Trần Văn Khê, mừng ông vượt qua cơn bạo bệnh – tháng 6/2013

Ajoutée le 23 juin 2015

Ccá nghệ sĩ Thanh Bạch, Giang Kim, Cẩm Tú, Tòng Sơn… đến thăm GS Trần Văn Khê tại nhà riêng của ông. Anh chị em chúng tôi đến chúc bác sức khỏe, cùng trò chuyện và hát múa, đem lời ca tiếng hát cung đàn cho bác vui… ở tuổi 93.

Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 14

Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 14

Mise en ligne le 13 févr. 2010

Nhạc sư Vĩnh Bảo trình bày nhạc đàn tài tử miền Nam tại trung tâm Trần văn Khê, Saigon, 19 tháng 1, 2010

Master Vĩnh Bảo presented the beauty of the Đàn Tài Tử miền Nam (Music of the Amateurs of south Vietnam) at the Center TRAN VAN KHE , in Saigon (Ho chi Minh city), Vietnam, on Tuesday 19 january 2010

Filmed by Khánh Vân

Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 13

Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 13

Mise en ligne le 13 févr. 2010

Nhạc sư Vĩnh Bảo trình bày nhạc đàn tài tử miền Nam tại trung tâm Trần văn Khê, Saigon, 19 tháng 1, 2010

Master Vĩnh Bảo presented the beauty of the Đàn Tài Tử miền Nam (Music of the Amateurs of south Vietnam) at the Center TRAN VAN KHE , in Saigon (Ho chi Minh city), Vietnam, on Tuesday 19 january 2010

Filmed by Khánh Vân

Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 12

Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 12

Mise en ligne le 13 févr. 2010

Nhạc sư Vĩnh Bảo trình bày nhạc đàn tài tử miền Nam tại trung tâm Trần văn Khê, Saigon, 19 tháng 1, 2010

Master Vĩnh Bảo presented the beauty of the Đàn Tài Tử miền Nam (Music of the Amateurs of south Vietnam) at the Center TRAN VAN KHE , in Saigon (Ho chi Minh city), Vietnam, on Tuesday 19 january 2010

Filmed by Khánh Vân

Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 10

Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 10

Mise en ligne le 13 févr. 2010

Nhạc sư Vĩnh Bảo trình bày nhạc đàn tài tử miền Nam tại trung tâm Trần văn Khê, Saigon, 19 tháng 1, 2010

Master Vĩnh Bảo presented the beauty of the Đàn Tài Tử miền Nam (Music of the Amateurs of south Vietnam) at the Center TRAN VAN KHE , in Saigon (Ho chi Minh city), Vietnam, on Tuesday 19 january 2010

Filmed by Khánh Vân

Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 9

Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 9

Mise en ligne le 13 févr. 2010

Nhạc sư Vĩnh Bảo trình bày nhạc đàn tài tử miền Nam tại trung tâm Trần văn Khê, Saigon, 19 tháng 1, 2010

Master Vĩnh Bảo presented the beauty of the Đàn Tài Tử miền Nam (Music of the Amateurs of south Vietnam) at the Center TRAN VAN KHE , in Saigon (Ho chi Minh city), Vietnam, on Tuesday 19 january 2010

Filmed by Khánh Vân

Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 8

Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 8

Mise en ligne le 5 févr. 2010

Nhạc sư Vĩnh Bảo trình bày nhạc đàn tài tử miền Nam tại trung tâm Trần văn Khê, Saigon, 19 tháng 1, 2010

Master Vĩnh Bảo presented the beauty of the Đàn Tài Tử miền Nam (Music of the Amateurs of south Vietnam) at the Center TRAN VAN KHE , in Saigon (Ho chi Minh city), Vietnam, on Tuesday 19 january 2010

Filmed by Khánh Vân

Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 7

Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 7

Mise en ligne le 5 févr. 2010

Nhạc sư Vĩnh Bảo trình bày nhạc đàn tài tử miền Nam tại trung tâm Trần văn Khê, Saigon, 19 tháng 1, 2010

Master Vĩnh Bảo presented the beauty of the Đàn Tài Tử miền Nam (Music of the Amateurs of south Vietnam) at the Center TRAN VAN KHE , in Saigon (Ho chi Minh city), Vietnam, on Tuesday 19 january 2010

Filmed by Khánh Vân