[GS TRẦN VĂN KHÊ & Hồi Ký tái bản – Phương Nam Book 2013] Ca Kim Tiền cà lăm

[GS TRẦN VĂN KHÊ & Hồi Ký tái bản – Phương Nam Book 2013] Ca Kim Tiền cà lăm

Ajoutée le 9 août 2013

GS Trần Văn Khê biểu diễn bản Kim Tiền « cà lăm » cùng với hai môn sinh Hải Phượng (đàn Tranh) & Huỳnh Khải (đàn Kìm) tại Cafe sách Phương Nam (Vincom Center TP.HCM) nhân dịp ra mắt cuốn Hồi ký (tái bản) kèm audio book ngày 07.08.2013.

– Video by KV –

[GS TRẦN VĂN KHÊ & Hồi Ký tái bản – Phương Nam Book 2013] – YẾN TƯỚC TRANH NGÔN

[GS TRẦN VĂN KHÊ & Hồi Ký tái bản – Phương Nam Book 2013] – YẾN TƯỚC TRANH NGÔN

Ajoutée le 10 août 2013

GS Trần Văn Khê biểu diễn bài YẾN TƯỚC TRANH NGÔN (Sáng tác: Cố nhạc sư Nguyễn Tri Khương) cùng với hai môn sinh Hải Phượng (đàn Tranh) & Huỳnh Khải (đàn Kìm) tại Cafe sách Phương Nam (Vincom Center TP.HCM) nhân dịp ra mắt cuốn Hồi ký (tái bản) kèm audio book ngày 07.08.2013.

– Video by KV –

[GS TRẦN VĂN KHÊ & Hồi Ký tái bản – Phương Nam Book 2013] – NGÂM THƠ ĐƯỜNG ĐIỆU QUẢNG

[GS TRẦN VĂN KHÊ & Hồi Ký tái bản – Phương Nam Book 2013] – NGÂM THƠ ĐƯỜNG ĐIỆU QUẢNG

Ajoutée le 12 août 2013

GS Trần Văn Khê biểu diễn ngâm thơ Đường theo điệu Quảng ĐỀ TÍCH SỞ KIẾN XỨ (Thôi Hộ) cùng với hai môn sinh Hải Phượng (đàn Tranh) & Huỳnh Khải (đàn Kìm) tại Cafe sách Phương Nam (Vincom Center TP.HCM) nhân dịp ra mắt cuốn Hồi ký (tái bản) kèm audio book ngày 07.08.2013.

– Video by KV –

Giáo sư Trần Văn Khê thử nghiệm ngâm thơ kiểu mới.MOV

Giáo sư Trần Văn Khê thử nghiệm ngâm thơ kiểu mới.MOV

Ajoutée le 15 avr. 2012

Giáo sư Trần Văn Khê và đào đàn Phạm Thị Huệ, quan viên Thu Thủy thử nghiệm ngâm thơ kiểu mới (bài thơ hiện đại được ngâm theo âm hưởng ca trù)
Buổi biểu diễn tại nhà riêng giáo sư Trần Văn Khê tháng 4 – 2012